Lejebetingelser

Lejer afhenter/returnerer selv de lejede materiel, eller bekoster afhentning/returnering.

Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra levering er sket.
Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede materiel inden levering,
eller bekoster rengøring kr. 250,- + moms pr. maskine.

Det påhviler lejer selv sætte sig ind i korrekt brug af det lejede materiel. Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader som ukorrekt anvendelse af det lejede materiel måtte afstedkomme.

Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af lejet materiel. manglende returnering af lejet materiel indenfor rimelig tid, giver udlejer ret til at kræve materiellets fulde værdi erstattet af lejer.

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig hvis det lejede materiel ikke opfylder lejers ønsker og ej heller hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel. Udlejer bekoster eventuelle reparationer af effekterne.

Lejer hæfter helt endeligt for det udlejede materiel i hele leje perioden og alt lejet materiel skal returneres i ubeskadiget stand og således som det forefandtes ved udlejning.

1 Dags leje = 8 maskintimer derefter kr. 150,- + moms pr. time.